Μήνυμα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας διαισθανόμενο τις τεράστιες προοπτικές αξιοποίησης που προσφέρει το διεθνές δίκτυο διακίνησης πληροφοριών ΙΝΤΕΡΝΕΤ προχώρησε σε συνεργασία με το Λογοδίκτυο στην δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλοντος CYPRUS INDUSTRY on line. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης του Κέντρου Τεχνολογικής Πληροφόρησης του Ιδρύματος Τεχνολογίας. Το περιβάλλον αυτό θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες, ενημέρωση και πρακτική βοήθεια σε θέματα που αφορούν την κυπριακή μεταποιητική βιομηχανία. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, γραφικά, φωτογραφία, ήχος, animation video)

Το σχέδιο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα παράθυρο της κυπριακής βιομηχανίας προς τον έξω κόσμο διά μέσου του οποίου ο Κύπριος βιομήχανος θα μπορεί να διαφημιστεί, να δεχτεί αλλά και να δώσει παραγγελίες, να επικοινωνεί ταχύτερα και αποδοτικότερα, να ενημερώνεται άμεσα για θέματα που αφορούν την κυπριακή μεταποιητική βιομηχανία. Γενικά θα μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσα από το δικό του τερματικό να μάθει το οτιδήποτε αφορά την κυπριακή μεταποιητική βιομηχανία με τρόπο άμεσο, έγκυρο και ταχύτατο.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα, φορείς, εταιρείες, οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα οποία αναπτύσσουν ή επιδιώκουν να αναπτύξουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την κυπριακή μεταποιητική βιομηχανία.


Τι περιλαμβάνει


Για όλα τα πιο πάνω υπάρχειΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idrymatech@industry.cy.net
Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο με τα στοιχεία και τα σχόλια σας για το περιβάλλον Cyprus Industry On-Line.

Designed by LogosNet Group
© 1996 Institute of Techology All Rights Reserved