ΑΡΧΙΣΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΔΑΣ

Σάρκα και οστά παίρνει το Ίδρυμα Μόδας που ιδρύθηκε για να βοηθήσει το τομέα της ένδυσης. Συγκεκριμένα το Ίδρυμα Μόδας έχει συσταθεί με κρατική χορηγία ύψους £700,000 και έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία ένδυσης στους τομείς μόδας, τεχνολογίας και έρευνας αγοράς.

Το Ίδρυμα Μόδας αναμένεται να πρωτοστατήσει στην αναβάθμιση και γενικά στην επαναφορά σε διεθνή ανταγωνιστικά επίπεδα της κυπριακής βιομηχανίας ένδυσης. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας εκπροσωπείται στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μόδας με το λειτουργό του Δρα Αλέξανδρο Μιχαηλίδη.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idrymatech@industry.cy.netDesigned by LogosNet Group
© 1997 Institute of Techology All Rights Reserved