Σεμινάρια .


Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα Κατάρτισης A' Εξαμήνου 1999,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον/στην αρμόδιο λειτουργό της ΟΕΒ, στο τηλ.02-665102.Κατάλογος προγραμμάτων Ανάπτυξης Διεύθυνσης για το Α' Εξάμηνο 1999

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΙΔΡΥΜΑ

 

 

ΗΜΕΡ.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 

1.

ð Δημιουργώντας Πετυχημένες Επιχειρήσεις στην Κύπρο

 

Όλοι οι κλάδοι

Πήτερ Ανδρέου

Βίας Λειβαδάς

Χρ. Μιχαηλίδης

 

27 Ιανουαρίου

Ε. Αργυρίδου

2.

ð Internal Audit to ISO 9000

« (Γ' Φάση) - Πρώτο

 

Βιομηχανία/

Υπηρεσίες/ Κατασκευές

 

EXCEL

PARTNERSHIP

 

27-29 Ιανουαρίου

 

Χ. Καμμάς

 

3.

ð Managing the Changeover to the Euro: Preparation Guide for Companies - Πρώτο

 

Όλοι οι κλάδοι

 

Irish Business Bureau

(I.B.B.)

 

1 Φεβρουαρίου

 

Χ. Καμμάς

 

4.

ð Managing the Changeover to the

« Euro: Preparation Guide to the Financial Services Sector

 

Χρηματοοικονο-μικός Τομέας

 

Irish Business Bureau

(I.B.B.)

 

1-2 Φεβρουαρίου

 

Χ. Καμμάς

 

5.

ð The Impact of the E.U. on the

« Construction Industry of Member States - Lessons for Cyprus as a Candidate E.U. Member

 

Κατασκευές/

Ανάπτυξη Γης

 

MKM Consultants

 

8 Φεβρουαρίου

 

Χ. Καμμάς

 

6.

ð Τάσεις Μόδας Χειμώνας

« 1999/2000 και Καλοκαίρι 2000

(Παιδικά και Ανδρικά -

Γυναικεία - Εφηβικά Μπλεκτά)

 

Ένδυση

 

GO ON!

Muller Serten

Textilien KG

 

8 Φεβρουαρίου

 

Χ. Καμμάς

 

7.

ð Τάσεις Μόδας Χειμώνας 1999/

« 2000 και Καλοκαίρι 2000

(Ανδρικά, Γυναικεία, Εφηβικά)

 

Ένδυση

 

GO ON!

Muller Serten

Textilien KG

15 Φεβρουαρίου

 

Χ. Καμμάς

 

8.

ð Συστήματα Ποιότητας ISO 9000 - Πιστοποίηση (Α' Φάση)

 

Όλοι οι κλάδοι

 

Δρ. Πόλυς Βότσης

Δρ. 'Αντριαν Ιωάννου

 

18 Φεβρουαρίου

 

Χ. Καμμάς

 

9.

ð Κοστολόγηση για τη Βιομηχανία Επιγραφοποιών

 

Επιγραφοποιοί

 

ΚΕΔΕ

 

20 Φεβρουαρίου

- 14 Μαρτίου

 

Ν. Λιασή

 

10.

ð Implementation and Documenta-tion of the Quality Management System Covering ISO 9000 (Β' Φάση)

 

Βιομηχανία/

Υπηρεσίες/

Κατασκευές

 

EXCEL

PARTNERSHIP

 

1-3

Μαρτίου

 

Χ. Καμμάς

 

11.

ð Internal Audit to ISO 9000

« (Γ' Φάση) - Δεύτερο

 

Βιομηχανία/

Υπηρεσίες/

Κατασκευές

 

EXCEL

PARTNERSHIP

 

4, 5, 8

Μαρτίου

 

Χ. Καμμάς

 

12.

ð Electronic Business (e-business)

« Seminar - Πρώτο

 

Όλοι οι κλάδοι

 

IBM Global Services

 

15-17

Μαρτίου

 

Χ. Καμμάς

 

13.

ð Ποιότητα Υπηρεσιών: Εισαγωγή, Μέτρηση και Βελτίωση

 

Υπηρεσίες

Δρ. Ανδρέας

Σωτηρίου

27-28

Απριλίου

Ε. Αργυρίδου

14.

ð Environmental Management

« Systems Implementation Course

 

Όλοι οι κλάδοι

 

EXCEL

PARTNERSHIP

 

27-29

Απριλίου

 

Χ. Καμμάς

Ä

Æ

 

15.

ð Internal Audit to ISO 9000

« (Γ' Φάση) - Τρίτο

 

Βιομηχανία/

Υπηρεσίες/

Κατασκευές

 

EXCEL

PARTNERSHIP

 

5-7

Μαΐου

 

Χ. Καμμάς

 

16.

ð Lead Auditor to ISO 9000

« (Δ' Φάση)

 

Βιομηχανία/

Υπηρεσίες/

Κατασκευές

 

EXCEL

PARTNERSHIP

 

10-14

Μαΐου

 

Χ. Καμμάς

 

17.

ð Pest Control Auditing in the Food

« & Beverage Industry (Γ' Φάση)

 

Τρόφιμα & Ποτά

 

John R. Jones

Ντ. Βρυωνίδης

17-19

Μαΐου

 

Χ. Καμμάς

 

18.

ð Internal Audit to ISO 9000 - Hotel

« Industry (ΛΕΜΕΣΟΣ)

 

Ξενοδοχεία, Τουριστικά Συγκροτήματα και Οργανισμοί

 

EXCEL

PARTNERSHIP

 

24-26

Μαΐου

 

Χ. Καμμάς

 

19.

ð Electronic Business (e-business)

« Seminar - Δεύτερο

 

Όλοι οι κλάδοι

 

IBM Global

Services

 

24-26

Μαΐου

 

Χ. Καμμάς

 

20.

ð Managing the Changeover to the Euro: Preparation Guide for Companies - Δεύτερο (ΛΕΜΕΣΟΣ)

 

Όλοι οι κλάδοι

 

Irish Business

Bureau

(I.B.B.)

 

7 Ιουνίου

 

Χ. Καμμάς

 

21.

ð Internal Audit to ISO 9000

« (Γ' Φάση) - Τέταρτο

Βιομηχανία/

Υπηρεσίες/

Κατασκευές

 

EXCEL

PARTNERSHIP

 

21-23

Ιουνίου

 

Χ. Καμμάς

 

22.

ð People Management Skills for

« Recently Appointed Managers

 

Όλοι οι κλάδοι

Prof. Gordon

Anderson

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

Π. Πέτρου

 

23.

ð Εργασιακές Σχέσεις στη Σύγ- χρονη Κυπριακή Επιχείρηση

 

Όλοι οι κλάδοι

 

Λειτουργοί ΟΕΒ

 

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

Π. Πέτρου

 

24.

ð Performance Appraisal and

« Reward Management

 

Όλοι οι κλάδοι

 

Prof. Gordon Anderson

 

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

Π. Πέτρου

 

25.

ð Construction (Design &

Management) Regulations

1994 (CDM Regs)

 

Κατασκευές

'Αθως Χαραλάμπους

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

Π. Πέτρου

 

26.

ð Competitive Strategic Thinking

«

 

Όλοι οι κλάδοι

Prof. Gordon Anderson

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

Π. Πέτρου

 

27.

ð Εφαρμογή και Τρόποι Αντιμε-τώπισης Προβλημάτων που πηγάζουν από την καθημερινή εφαρμογή της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας για εξασφάλιση υγιών εργατικών σχέσεων

 

Όλοι οι κλάδοι

 

Υπουργείο Εργασίας

 

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

 

Π. Πέτρου

 

28.

ð Making the most of Professional Services to Improve Business Performance - A Practical Approach

 

Όλοι οι κλάδοι

Στ. Κρεμμός

Δ. Βάκης

Τ. Προκοπίου

Παναγ. Λαγός

Ν. Ρωσσίδης

Α. Ιωάννου

Μ. Μιλτιάδης

 

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

Ε. Αργυρίδου

29.

ð Ποιότητα Υπηρεσιών: Εισαγωγή, Μέτρηση και Βελτίωση

 

Υπηρεσιες

 

Δρ. Ανδρέας

Σωτηρίου

 

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

 

Ε. Αργυρίδου

 

30.

ð Export of Services: Techniques,

Instruments and Promotion

 

Υπηρεσιες

 

-----

 

Θα ανακοινωθεί

αργότερα

 

Ε. ΑργυρίδουΣχεδιασμός:
Λογοδίκτυο
© 1998 'Ιδρυμα Τεχνολογίας. Διατηρώντας κάθε δικαίωμα.