Υπάρχει σύμβαση αναντίον του Apartheid;
Ναι, η καταδίκη του apartheid ως εγκλήματος αναβαθμίστηκε σε διεθνή νόμο με την υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση, το 1973, της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή και Τιμωρία του Εγκλήματος του Apartheid. Η Σύμβαση προνοεί ότι διεθνή ευθύνη για το έγκλημα του Apartheid θα επιφορτίζεται σε άτομα, μέλη οργανώσεων και ιδρυμάτων καθώς και σε αντιπροσώπους χωρών, είτε διαμένουν στην χώρα όπου οι πράξεις εκτελούνται είτε οπουδήποτε αλλού. Τα υπό κατηγορία πρόσωπα μπορεί να δικαστούν από οποιαδήποτε Χώρα μέρος της Σύμβασης. Οι Χώρες μέρη της Σύμβασης υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις κατά περιόδους σε μια ειδική τριμελή ομάδα της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε σχέση με τα βήματα που γίνονται για εφαρμογή της Σύμβασης. Τη Σύμβαση έχουν επικυρώσει ή προσχώρησαν σ'αυτή περισσότερες από 85 Χώρες.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν πάρει μέτρα εναντίον του Αpartheid σε μη πολιτικά επίπεδα;
Σε μια προσπάθεια εξάλειψης του apartheid στις αθλητικές δραστηριότητες, η Γενική Συνέλευση έκανε έκκληση σε άτομα, σε αθλητικές οργανώσεις και διοργανωτές να αρνούνται να αγωνίζονται με πρόσωπα ή ομάδες από Χώρες που έχουν επίσημη πολιτική υπέρ των φυλετικών διακρίσεων στον αθλητισμό. Το 1977, Η Συνέλευση υιοθέτησε τη Διεθνή Διακήρυξη εναντίον του Apartheid στον Αθλητισμό και ακολούθησε, το 1985, η Διεθνής Σύμβαση εναντίον του Apartheid στον Αθλητισμό, που τέθηκε προς υπογραφή το 1986. Για προώθηση του αποκλεισμού (μποϋκοτάζ) στον αθλητισμό, εκδίδοντο εξαμηνιαίοι κατάλογοι αθλητικών επαφών με την Νότιο Αφρική, από το 1981, από την Ειδική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών εναντίον του Apartheid. Από το 1980, η Γενική Συνέλευση ζήτησε, επίσης, πολιτιστικό αποκλεισμό, ακαδημαϊκό και άλλους τύπους, του καθεστώτος του apartheid. Η Ειδική Επιτροπή εναντίον του Apartheid, το 1983, για να προωθήσει τον πολιτιστικό αποκλεισμό άρχισε να δημοσιοποιεί κατάλογο των καλλιτεχνών ψυχαγωγίας, των ηθοποιών και άλλων που έδιδαν παραστάσεις στη Νότιο Αφρική του apartheid.

Τα Ηνωμένα Εθνη κάνουν οτιδήποτε για να αποθαρρύνουν τη Ναζιστική ιδελογία;
Τα Ηνωμένα Εθνη ανησυχούν πολύ για τις δραστηριότητες των Ναζί, των Φασιστών και των Νεοφασιστών καθώς και για άλλους τύπους ολοκληρωτικών ιδεολογιών και πρακτικών που βασίζονται στη φυλετική μισαλλοδοξία, στο μίσος και τη φρίκη. Για περισσότερα από 15 χρόνια εσυζητείτο στα σώματα των Ηνωμένων Εθνών, ως θέμα ημερήσιας διάταξης, τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν εναντίον του ναζισμού και της φυλετικής μισαλλοδοξίας. Η Γενική Συνέλευση, σε ψήφισμα του 1967, σημείωσε ότι είχε εκφραστεί ανησυχία για την αναβίωση των διαφόρων ομάδων και οργανώσεων που διακηρύσσουν ολοκληρωτικές ιδεολογίες όπως ο ναζισμός. Η Γενική Συνέλευση καταδικάζοντας αποφασιστικά κάθε ιδεολογία βασισμένη σε φυλετική μισαλλοδοξία ή φρίκη, ζήτησε από όλα τα κράτη να πάρουν μέτρα εναντίον τέτοιων εκδηλώσεων.

Το 1971, η Συνέλευση παρότρυνε άλλα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών να θέσουν στις ημερήσιες διατάξεις τους το ζήτημα των μέτρων που έπρεπε να ληφθούν εναντίον των ιδεολογιών και των πρακτικών που βασίζονται στη φρίκη ή στην υποδαύλιση των φυλετικών διακρίσεων ή σε οποιονδήποτε άλλο τύπο ομαδικού μίσους. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαίωματα κράτησε το θέμα στην ημερήσια διάταξή της μέχρι το 1972.

Το 1985, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο οργάνωσε μια επίσημη αναμνηστική τελετή τιμώντας τις μέρες της τεσσαρακοστής επετείου της νίκης εναντίον του ναζισμού και του φασισμού.

Τι κάνουν τα Ηνωμένα Εθνη για τη δουλεία και παρόμοιες πρακτικές, όπως η υποδούλωση λόγω χρεών, και για την πώληση παιδιών;

Τα Ηνωμένα Εθνη συνεχίζουν τις προσπάθειες που άρχισαν από την Κοινωνία των Εθνών (League of Nations) εναντίον της δουλείας και έχουν διευρύνει το ενδιαφέρον τους σε τέτοιες πρακτικές δουλείας όπως η πώληση παιδιών, η εκμετάλλευση της εργασίας των παιδιών, η υποδούλωση λόγω χρεών και το εμπόριο προσώπων και η εκμετάλλευση ή η εκπόρνευση των άλλων.

Η Διεθνής Σύμβαση για τη Δουλεία, που εγκρίθηκε από την Κοινωνία των Εθνών το 1926, είναι ένα από τα κυριότερα νομικά έγγραφα σ'αυτό το ζήτημα. μια Συμπληρωματική Σύμβαση στην Κατάργηση της Δουλείας, του Δουλεμπορίου καθώς και Θεσμών και Πρακτικών Παρόμοιων με τη Δουλεία, υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 1956& και το 1949, τα Ηνωμένα Εθνη υιοθέτησαν τη Σύμβαση για την Καταστολή του Εμπορίου Προσώπων και την Εκμετάλλευση της Εκπόρνευσης των Αλλων.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τη Δουλεία δεσμεύονται να εμποδίζουν και να καταστέλλουν το δουλεμπόριο και να επιφέρουν πλήρη εξάλειψη όλων των τύπων της δουλείας. Η Συμπληρωματική Συνθήκη θέτει εκτός νόμου όλα τα έγγραφα και πρακτικές όμοιες με τη δουλεία, την υποδούλωση λόγω χρεών, τη δουλοπαροικία, την αγορά νύφης, των πρακτικών υποδούλωσης που αφορούν τις γυναίκες, και την εκμετάλλευση της εργασίας των παιδιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης εναντίον του εμπορίου προσώπων, συμφωνούν να τιμωρούν εκείνους που εμπλέκονται σε τέτοιο εμπόριο και εκείνους που εκμεταλλεύονται την εκπόρνευση των άλλων.

Μια πενταμελής Ομάδα Εργασίας για το θέμα της Δουλείας ιδρύθηκε το 1974. Η Ομάδα Εργασίας συνέρχεται κάθε χρόνο και ανασκοπεί πληροφορίες για την εφαρμογή των διαφόρων Συμβάσεων εναντίον της δουλείας, των πρακτικών υποδούλωσης και του εμπορίου προσώπων και της εκμετάλλευσης της εκπόρνευσης των άλλων. Οι Κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι εξειδικευμένες οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι εξειδικευμένες οργανώσεις, παρουσιάζουν πληροφορίες στην Ομάδα στα πιο πάνω θέματα, καθώς επίσης και σε παρόμοια ειδικά θέματα όπως η πώληση παιδιών, η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, η υποδούλωση λόγω χρεών και πρακτικές υποδούλωσης, όπως το apartheid και η αποικιοκρατία. Η Ομάδα υποβάλλει εκθέσεις πάνω στις πληροφορίες που λαμβάνει και κάνει εισηγήσεις στην Υπό-Επιτροπή (Sub-Commission) για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων. Για παράδειγμα, η Ομάδα έχει ζητήσει μέτρα για εξάλειψη της δουλείας, περιλαμβανομένων κτηματικών μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων εκπαιδευτικών συστημάτων. Εισηγήθηκε, επίσης, την εξέταση καταστάσεων που οδηγούν σε μορφές οικονομικής δουλείας όπως είναι η υποδούλωση λόγω χρεών.Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group