Picture of Kathleen Vermosen
Re: How many current users of the site
by Kathleen Vermosen - Friday, 9 May 2014, 01:15 AM
  Hallo Christophe,

Dank je voor de Memrise tip. Ik checkte onmiddellijk in.. alle beetjes helpen.Ook hier het probleem dat de woorden steeds uit mijn geheugen verdwijnen. Er is dan ook taalkundig geen enkele houvast. Eens Heb je de ganse cursus kunnen doorlopen? 'k Ben zeer beginnende leerling-les 25 sad maar wél enthousiast
een leuke Kerkira trip gewenst!
Kathleen