ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΑΓΙΟΣ)
 
 
Η πλατεία του Αποστόλου Ανδρέα όπως είναι σήμερα.
Χωρίς σταυρό στο καμπαναριό
Χωρίς την προτομή του πρώτου οικονόμου του
που δέσποζε κάτω από την ελληνική σημαία όπου σήμερα
κρέμμονται οι σημαίες του κατακτητή.

 
Η είσοδος της εκκλησίας.
Φαίνονται τα σημάδια του χρόνου.
Οι κατακτητές μόνο να ρημάζουν το παγκάρι ξέρουν.

 
Η πλατεία προς τη νοτιοδυτική πλευρά.
Στο βάθος ο δρόμος (το δεύτερο καντζιέλλι).
Αριστερά το κέντρο του Απ. Ανδρέα.
Δεξιά το τιπόζιτο όπου οι επισκέπτες έπινναν νερό για να ξαποστάσουν.
Αριστερά από το τιπόζιτο στο βάθος φαίνοντε μέρος
των κοιτώνων όπου κατέλυαν οι προσκυνητές.
Στο βάθος κέντρο τα κρεοπωλεία(κάθε Σαββατοκυρίακο
ερχόταν κρεοπώλες από το Ριζοκάρπασο και πουλούσανε
κρέας στους επισκέπτες.(Μέσσιος, Όττομος, Κάμηλος,
Ττούλος, Στελιούρι, Όμπασιης και άλλοι.
 Πίσω στη προηγούμενη σελίδα