Η νότια  είσοδος και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου