Χωράφια στην δυτική πλευρά του χωριού και ο δρόμος του Αγ. Ανδρονίκου.