Δεν Ξεχνώ, Αγωνίζομαι και Διεκδικώ, Επιστροφή στον Ελεύθερο Δαυλό

Περισσότερες φωτογραφίες από τον ΔΑΥΛΟ   

Το κάστρο της Καντάρας όπως φαίνεται από το Δαυλό

Αυτή η φωτογραφία λήφθηκε το 1999. Στη κορυφή του βουνού φαίνεται το κάστρο της Καντάρας.