Ημερομηνίες

Όνομα Περιόδου

Σημαντικοί χώροι

Σημαντικά στοιχεία

35,000-10,000 π.Χ. Παλαιολιθική Εποχή Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν στοιχεία για ζωή στο νησί.
10,000-7,000 π.Χ. Μεσολιθική Εποχή Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν στοιχεία για ζωή στο νησί.
7000-6000 π.Χ. Νεολιθική Εποχή Ι Χειροκοιτία. Πρώτη οργανωμένη κοινότητα. Πρώτα δείγματα νεκρικών εθίμων.
6000- 4600/4500 π.Χ. Περίοδος υπό διερεύνηση
4600/4500- 4000/3900 π.Χ. Δεύτερη περίοδος Νεολιθικής Εποχής Άγιος Επίκτητος - Βρυσί, Τρούλλοι, Σωτήρα. Δεύτερη οργανωμένη κοινότητα. Πρώτα δείγματα αγγειοπλαστικής στη Κύπρο. Κατασκευή υφασμάτων. Σταφύλια, ελιές και παρασκευή κρασιού.
4000/3900-2500 π.Χ. Χαλκολιθική Εποχή Ερήμη, Λάπηθος, Καλαβασσός, Κυθρέα, Αμπελικού Πρώτα μεταλλικά αντικίμενα στην Κύπρο.
 
Για προβλήματα, ή ερωτήσεις σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου.
Τελευταία Ενημέρωση: 10-01-2002 14:10 -0800 Ώρα Ειρηνικού Ωκεανού