Γίνεται Λήψη Αρχείου... Αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο...
(Προτεινόμενη ταχύτητα σύνδεσης στο διαδύχτιο για καλύτερη λήψη είναι 120Κ+ ανά δευτερόλεπτο.)

Για προβλήματα, ή ερωτήσεις σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με τον Θανάση Α. Νεοφύτου, ή με τον Μανώλη Χατζημανώλη
Για τεχνικά ζητήματα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου.
Τελευταία Ενημέρωση: 10-10-2001 14:13 -0800 Ώρα Ειρηνικού Ωκεανού