ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών
ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Οδός: Ανδρέα Αραούζου 13,
1444 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 02-309368
Τηλεομοιότυπο:02-374830


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
H Στατιστική Βιομηχανίας στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας της εξέλιξης του βιομηχανικού τομέα (μεταλλείων και λατομείων, μεταποίησης, ηλεκτρισμού, υγραερίου και υδατοπρομήθειας) σε σχέση με την απασχόληση, την παραγωγή, τις πωλήσεις, την προστιθέμενη αξία, τα αποθέματα, τις επενδύσεις, τα έξοδα και τις τιμές. Περιέχει τα στοιχεία που προηγουμένως δημοσιεύονταν στιs xωριστέs εκθέσεις: 'Ερευνα Βιομηχανικής Παραγωγής(που εκδίδεται απο το 1963),Πωλήσεις Οινικών Προιόντων, Δείκτης Τιμών Βιομηχανικών Προιόντων και Απασχόληση, Παραγωγή και Επενδύσεις του Βιομηχανικού Τομέα,
που έπαυσαν να εκδίδονται από το 1984.
Η παρουσίαση των στοιχείων βασίζεται στη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας 1968 των Ηνωμένων Εθνών (ISIC Αναθ.2) και το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών (1968 ΣΝΑ). Η έκθεση έχει ετοιμαστεί από το προσωπικό του Κλάδου Στατιστικών Βιομηχανίας του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του κ. Γ. Χρ. Γεωργίου, Ανώτερου Λειτουργού Στατιστικής, Προισταμένου του Κλάδου Στατιστικών Βιομηχανίας και Kατασκευών και με τη βοήθεια του κ. Αγγ.Αγαθαγγέλου, Πρώτου Βοηθού Στατιστικής.
Θ ερμές ευχαριστίες απευθύνονται σ' όλες τις επιχειρήσεις και άτομα για την πρόθυμη ανταπόκριση, συνεργασία και τη βοήθεια τους στην παροχή των αναγκαίων στοιχείων. Ευχαριστούμε επίσης το 'Ιδρυμα Τεχνολογίας για την πρωτοβουλία της ανάπτυξης των σελίδων αυτών, καθώς και την ευγενική φιλοξενία κάτω απο το ηλεκτρονικό περιβάλλον Cyprus Industry On Line.

Δρ.Ε.Ι. Δημητριάδης
Διευθυντής
Τμήματος Στατιστικής
και Ερευνών.

Σχεδίαση: Λογοδίκτυο 1997
© 1997 'Ιδρυμα Τεχνολογίας, Διατηρώντας κάθε δικαίωμα.