Συμμετέχοντες Οργανισμοί.


Ιδρυμα Τεχνολογίας Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων
Κυπριακός Σύνδεσμος
Συμβούλων Επιχειρήσεων
Technology Innovation Information Τμήμα Στατιστικής και Eρευνών


Unisphere Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Μιλάνου
Επιστημονικό & Τεχνολογικό
Πάρκο CENTURIA

Ιδρυμα Μόδας Ιδρυμα Προώθησης 'Eρευνας Διεθνές Συμβούλιο
Ινστιτούτων Συμβούλων
Επιχειρήσεων
Designed by LogosNet Group
© 1996 Institute of Techology, All Rights Reserved