Κυπριακή Εταιρεία Ποιότητας


| ΣΚΟΠΟΙ και ΜΕΣΑ | | ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ |

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως η Κύπρος (και η Ευρώπη) αντιμετωπίζει μια πρόκληση Ποιότητας. Ζούμε σε μια καινούργια ποιοτικοκεντρική εποχή που πρόβαλε η Ιαπωνία, γύρισε στην Αμερική και τώρα έφθασε στο δικό μας κατώφλι.

Ποιότητα είναι μια κουλτούρα που τη χαρακτηρίζει η απόλυτη και συνεχής δέσμευση για βελτίωση σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης ή οργανισμού με στόχο την ικανοποίηση των πελατών του (εσωτερικών και εξωτερικών).

Αν δούμε την Κύπρο σαν ένα οργανισμό, για να μπορέσει να ανταγωνισθεί αποτελεσματικά, αυτή η κουλτούρα ποιότητας πρέπει να υπάρξει σε όλες τις δραστηριότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου που οδηγεί στην ποιότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα, είναι ουσιώδες μέσο για έναρξη εφαρμογής και εμπέδωσης της ποιότητας.

Η νεοσύστατη Κυπριακή Εταιρεία Ποιότητας ιδρύθηκε από ανθρώπους που έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία και ανάγκη για ποιότητα, όπως αντανακλάται στα κάθε λογής προϊοντα, αγαθά και υπηρεσίες.

`Οσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου, έχουν υποχρέωση να προσπαθήσουν να στρέψουν προς την ορθή κατεύθυνση τις ενέργειες που γίνονται με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.

Φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε μια δυναμική πλατφόρμα ανάπτυξης διάδοσης και εμπέδωσης της ποιότητας.

Μέσα από τις δραστηριότητες και τα προγράμματα μας θα μεταφέρουμε γνώσεις και εμπειρίες.

Τα μέλη της Κυπριακής Εταιρείας Ποιότητας είναι οργανωμένα σύνολα (επιχειρήσεις/οργανισμοί) και μονάδες που τους ενδιαφέρει η Ποιότητα. `Εχουν αναγνωρίσει τη σημασία της και θέλουν να είναι μέρος στην προσπάθεια που γίνεται.


ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σάββας Ζαχαριάδης - Πρόεδρος
Πόλυς Βότσης - Αντιπρόεδρος
Πέτρος Πέτρου - Γραμματέας
Δημήτρης Βάκης - Ταμίας
Τώνης Τουμαζής - Μέλος
Φρίξος Δημητριάδης - Μέλος
Κώστας Κονής - Μέλος
Μάκης Κεραυνός - Μέλος
Βαλεντίνη Συλλούρη - Μέλος


Για περισσότερες πληροφορίες
Τηλέφωνο +357-2-457850
Τηλεομοιότυπο +357-2-457717
Τ.Θ 7535, 2430
Λευκωσία
Κύπρος.

Back to Organizations Directory


Designed by LogosNet Group
© 1996 Cyprus Industry For Quality, All Rights Reserved