Back to Kypros-Net main page
Home News Agrino Search Eureka Projects Mirrors

 

 

 

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

 
Μέρος VI. Περί των Ανεξαρτήτων Αξιωματούχων της ΔημοκρατίαςΚεφάλαιον I

Ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

Άρθρον 112
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο εκ των κεκτημένων τα προσόντα του διορισμού ως δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου πρόσωπα ως γενικόν εισαγγελέα της Δημοκρατίας και βοηθόν γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, τηρουμένου του κανόνος, ότι ο γενικός εισαγγελέυς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.

2. Ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας προΐσταται της νομικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας έπεται τούτω. Η νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας είναι ανεξάρτητος υπηρεσία, μη υπαγομένη εις οιονδήποτε υπουργείον.

3. Ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας έχουσι το δικαίωμα να ακούωνται υπό παντός δικαστηρίου ή δικαστού και προηγούνται ιεραρχικώς οιουδήποτε άλλου προσώπου εμφανιζομένου ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή δικαστού, τηρουμένου του κανόνος, ότι ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας προηγείται πάντοτε ιεραρχικώς του βοηθού γενικού εισαγελέως της Δημοκρατίας.

4. Ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγαλέως της Δημοκρατίας είναι μέλη της μονίμου υπηρεσίας της Δημοκρατίας και υπηρετούσιν υφ’ ούς όρους οι δικασταί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πλην του προέδρου τούτου, και δεν απολύονται, ειμή υφ’ ούς όρους και καθ’ όν τρόπον οι δικασταί ούτοι.

5. Επί παντός ζητήματος αφορώντος εις πρόσωπα ανήκοντα εις την κοινότητα του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, ή την κοινότητα του βοηθού γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, αναλόγως της περιπτώσεως, ο είς συμβουλεύεται τον έτερον προ της λήψεως αποφάσεως υπό του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, τηρουμένου του κανόνος, ότι εις διώξεις ενώπιον δικαστηρίων εχόντων ποινικήν δικαιοδοσίαν, συντεθειμένων δε εκ δικαστών ανηκόντων εις μίαν κοινότητα, θα έχη την ενεργόν διαχείρισιν της υποθέσεως ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας ή ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, αναλόγως της περιπτώσεως, ο ανήκων εις την κοινότητα ταύτην.

Άρθρον 113
1. Ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας, βοηθούμενος υπό του βοηθού γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, είναι ο νομικός σύμβουλός της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των υπουργών, ασκεί δε πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί πάσαν ετέραν υπηρεσίαν ή καθήκον καθοριζόμενον ή ανατιθέμενον εις αυτόν δια του Συντάγματος ή δια νόμου.

2. Ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας έχει εξουσίαν κατά την κρίσιν αυτού, προς το δημόσιον συμφέρον, να κινή, διεξάγη, επιλαμβάνηται και συνεχίζη ή διακόπτη οιανδήποτε διαδικασίαν, ή διατάσση διώξιν καθ’ οιουδήποτε προσώπου εν τη Δημοκρατία δι’ οιονδήποτε αδίκημα. Η τοιαύτη εξουσία δύναται να ασκήται υπό του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ υπαλλήλων υπαγομένων εις αυτόν, ενεργούντων υπό και συμφώνως προς τας οδηγίας αυτού.

Άρθρον 114
1. Ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας έχει την εξουσίαν και ασκεί τας υπηρεσίας και τα καθήκοντα, άτινα κανονικώς εμπίπτουσιν εις την αρμοδιότητα του αξιώματος του. Ούτος, ωσαύτως, δύναται να ασκή πάσαν εξουσίαν και να εκτελή πάσαν υπηρεσίαν ή καθήκον εμπεπιστευμένον εις τον γενικόν εισαγγελέα της Δημοκρατίας δυνάμει του Συντάγματος ή των νόμων, υποκείμενος εις τας οδηγίας του γενικού εισαγελέως της Δημοκρατίας.

2. Ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας ανπληροί τον γενικόν εισαγγελέα της Δημοκρατίας εν τη ενασκήσει των καθηκόντων αυτού εν περιπτώσει απουσίας ή προσκαίρου κωλύματος αυτού.


Κεφάλαιον II

Ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού

Άρθρον 115
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικόν ελεγκτήν και βοηθόν γενικού ελεγκτού, τηρουμένου του κανόνος, ότι ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.

2. Ο γενικός ελεγκτής είναι προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ο βοηθός γενικού ελεγκτού έπεται αυτώ. Η ελεγκτική υπηρεσία της Δημοκρατίας είναι ανεξάρτητος υπηρεσία της Δημοκρατίας, μη υπαγομένη εις οιονδήποτε υπουργείον.

3. Ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι της Δημοκρατίας, και δεν αποχωρούσι της υπηρεσίας ούτε απολύονται εκ της θέσεως αυτών, ειμή υφ’ ούς όρους και καθ’ όν τρόπον οι δικασταί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Άρθρον 116
1. Ο γενικός ελεγκτής, βοηθούμενος υπό του βοηθού γενικού ελεγκτού, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας πάσαν πληρωμή ή είσπραξη και πάντα λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων ή λοιπού ενεργητικού ή αναληφθεισών υπό της Δημοκρατίας ή διά λογαριασμόν αυτής υποχρεώσεων, του οποίου η διαχείρισις γίνεται υπό της Δημοκρατίας ή εν ονόματι αυτής, θεωρών και ελέγχων συνάμα πάντα τοιούτον λογαριασμόν. Προς τον σκοπόν τούτον έχει το δικαίωμα της επιθεωρήσεως απάντων των σχετικών προς τοιούτους λογαριασμούς

βιβλίων, αρχείων και καταστάσεων, και των τόπων ένθα φυλάσσεται το περί ού ο λόγος ενεργητικόν.

2. Ο γενικός ελεγκτής, βοηθούμενος υπό του βοηθού γενικού ελεγκτού, ασκεί πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί πάσαν υπηρεσίαν ή καθήκον καθοριζόμενον ή ανατιθέμενον εις αυτόν δια νόμου.

3. Αι εις το παρόν κεφάλαιον οριζόμεναι εξουσίαι και τα καθήκοντα του γενικού ελεγκτού δύνανται ν’ ασκώνται και η καθοριζομένη υπηρεσία να εκτελήται υπ’ αυτού είτε δι’ υπαλλήλων υπαγομένων υπ’ αυτόν και ενεργούντων υπό και συμφώνως προς τας οδηγίας αυτού.

4. Ο γενικός ελεγκτής υποβάλλει ετησίως έκθεσιν, επί της ασκήσεως των εν τω παρόντι κεφαλαίω αναφερομένων υπηρεσιών και καθηκόντων αυτού, προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρον της Δημοκρατίας, οίτινες μεριμνώσι περί της καταθέσεως αυτής ενώπιον της Βουλής.

Άρθρον 117
1. Ο βοηθός γενικού ελεγκτού έχει την εξουσίαν και εκτελεί τας υπηρεσίας και τα καθήκοντα, άτινα κανονικώς εμπίπτουσιν εις την αρμοδιότητα του αξιώματος του. Ούτος ωσαύτως δύναται, υποκείμενος εις τας οδηγίας του γενικού ελεγκτού, να ασκή πάσαν εξουσίαν και να εκτελή παν καθήκον ή υπηρεσίαν εμπεπιστευμένην εις τον γενικόν ελεγκτήν δυνάμει του Συντάγματος ή του νόμου.

2. Ο βοηθός γενικού ελεγκτού αναπληροί τον γενικόν ελεγκτήν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων αυτού, εν περιπτώσει απουσίας ή προσκαίρου κωλύματος αυτού.


Κεφάλαιον III

Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας

Άρθρον 118
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως διοικητήν και υποδιοικητήν της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας, τηρουμένου του κανόνος, ότι ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας δεν θα αήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.

2. Ο διοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας προϊσταται της Εκδοτικής Τραπέζης και ο υποδιοικητής έπεται αυτώ. Η Τράπεζα αυτή δεν υπάγεται εις οιονδήποτε υπουργείον.

3. Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας, είτε θα είναι μέλη της μονίμου δημοσίας υπηρεσίας είτε θα διορίζωνται υπό όρους καθοριζομένους δια των εγγραφών του διορισμού αυτών.

4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, από κοινού, δύναται οποτεδήποτε να παύωσιν είτε τον διοικητήν είτε τον υποδιοικητήν της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας είτε και αμφοτέρους, αναλόγως της περιπτώσεις.

5. Εν περιπτώσει τοιαύτης παύσεως, εις τον διοικητήν ή τον υποδιοικητήν της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας ή και εις αμφοτέρους, αναλόγως της περιπτώσεως, θα δίδεται, συμφώνως προς τε την έκτην παράγραφον του παρόντος άρθρου και τας διατάξεις του Συντάγματος περί δημοσίας υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ετέρα κατάλληλος θέσις εν τη μονίμω δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας, εάν ο διοικητής ή ο υποδιοικητής ήσαν, αμέσως προ της τοιαύτης παύσεως, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.

6. Οιανδήποτε πειθαρχικόν ζήτημα, σχετικόν προς την άσκησιν της υπηρεσίας του διοικητικού και του υποδιοικητικού της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας, υπάγεται εις την ογδόην παράγραφον του άρθρου 153 συνιστωμένου συμβουλίου.

Άρθρον 119
1. Ο διοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας, βοηθούμενος υπό του υποδιοικητού, εφαρμόζει τους νομισματικούς νόμους της Δημοκρατίας, είναι επιφορτισμένος με την διοίκησιν της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας, ασκεί πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί πάσαν ετέραν υπηρεσίαν ή καθήκον εμπίπτον εις την αρμοδιότητα της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας.

2. Ο διοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας, βοηθούμενος υπό του υποδιοικητού, ασκεί πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί παν έτερον καθήκον ή υπηρεσίαν καθοριζομένην ή ανατιθεμένην αυτώ δια νόμου.

3. Αι εν τω παρόντι κεφαλαίω οριζόμεναι εξουσίαι και καθήκοντα του διοικητού της Εκδοτικής Τραπέζης δύναται να ασκώνται και η καθοριζομένη υπηρεσία να εκτελήται υπ’ αυτού είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ υπαλλήλων υπαγομένων υπ’ αυτόν και ενεργούντων υπό και συμφώνως προς τας οδηγίας αυτού.

4. Ο διοικητής, βοηθούμενος υπό του υποδιοικητού, εκτελεί, καθ΄όσον αφορά εις την οικονομικήν πολιτικήν, ήτις ανάγεται εις την αρμοδιότητα αυτού, τας σχετικάς αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και εφαρμόζει τας διατάξεις οιουδήποτε νόμου. Ως προς τον τρόπον εφαρμογής της τοιαύτης πολιτικής, συμβουλεύεται τον υπουργόν των οικονομικών και συμμορφούται προς τας υποδείξεις αυτού.

5. Ο διοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης υποβάλλει εξαμηνιαίας εκθέσεις, επί της καταστάσεως του νομίσματος, των κεφαλαίων και αξιών της Δημοκρατίας , προς τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της Δημοκρατίας, οίτινες μεριμνώσι περί της καταθέσεως των εκθέσεων ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Άρθρον 120
1. Ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας έχει την εξουσίαν και εκτελεί τας υπηρεσίας και τα καθήκοντα, άτινα κανονικώς εμπίπτουσιν εις την αρμοδιότητα αυτού. Ούτος ωσαύτως δύναται να ασκή, υποκείμενος εις τας οδηγίας του διοικητού, πάσαν εξουσίαν και να εκτελή παν καθήκον ή υπηρεσίαν ανατιθεμένην εις τον διοικητής της Εκδοτικής

Τραπέζης της Δημοκρατίας δυνάμει του Συντάγματος ή του νόμου.

2. Ο υποδιοικητής αναπληροί τον διοικητήν της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας εν τη ενασκήσει των καθηκόντων αυτού, εν περιπτώσει απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος αυτού.

Άρθρον 121
Ουδέν εκ των εν τω παρόντι κεφαλαίω περιλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως κωλύον την μετατροπήν της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας εις Κεντρικήν Τράπεζαν, υπό τον όρον ότι εν τοιαύτη περιπτώσει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτίκης Τραπέζης της Δημοκρατίας θα καταστώσιν, αντιστοίχως, διοικητής και υποδιοικητής της Κεντρικής Τραπέζης της Δημοκρατίας.


<<--- κεντρική σελίδα

 

 

Please Visit: Maritime Cyprus '97

[Home] [Current News] [Kypros-Net] [Projects] [Government of Cyprus] [Mirrors]
[Arachne] [Eureka] [Message Boards] [Chatroom] [Postcards] [Site-map] [What's New] [Feedback]
[Free Webpages] [Auctions] [Learn Greek] [Real Video] [Guestbook] [Awards] [Bookmark] [Search] [Statistics]