Ασχολούνται άλλα σώματα των Ηνωμένων Εθνών με ανθρώπινα δικαιώματα;

Αφού σχεδόν όλα τα ανθρώπινα προβλήματα έχουν μια πτυχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα τα ανώτερα όργανα των Ηνωμένων Εθνών - η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Συμβούλιο Κηδεμονίας, το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο - με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Γενική Συνέλευση περιβάλλεται, σύμφωνα με το Χάρτη, με την ευθύνη να προωθεί εισηγήσεις, έρευνες και να κάνει εισηγήσεις, ώστε να βοηθά στην υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελειωδών ελευθεριών για όλους. Από της υιοθέτησης της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δκαιωμάτων, το 1948, η Συνέλευση έχει υιοθετήσει κάπου 60 διακηρύξεις ή συμβάσεις που επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές ασχολούνται με γενοκτονίες, φυλετικές διακρίσεις, πολιτική φυλετικού διαχωρισμού, πρόσφυγες, απάτριδες , τα δικαιώματα των γυναικών, τη δουλεία, το γάμο, τα παιδιά, τους νέους, τους αλλοδαπούς, το άσυλο, τα ανάπηρα και διανοητικά καθυστερημένα πρόσωπα, τα βασανιστήρια, την ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Οι συμβάσεις έχουν την ισχύ διεθνούς νόμου για τις Χώρες που έχουν γίνει συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμβάσεων.

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, που είναι εξουσιοδοτημένο "να κάνει υποδείξεις με σκοπό την προώθηση του σεβασμού και της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελειωδών ελευθεριών για όλους" έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη από αυτή την άποψη. Είναι αυτό το Συμβούλιο που εγκαθίδρυσε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών.

Πολλά όργανα και επιτροπές που εγκαθιδρύθηκαν από τη Συνέλευση ασχολούνται με καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συγκεκριμένες περιοχές που συστάθηκαν για να επιβλέπουν. Ενα τέτοιο σώμα είναι το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Ναμίπια& άλλα σώματα είναι η Ειδική Επιτροπή για την Κατάσταση σε σχέση με την Εφαρμογή της Διακήρυξης για την Παραχώρηση Ανεξαρτησίας σε Αποικίες και Λαούς, η Ειδική Επιτροπή κατά του Φυλετικού Διαχωρισμού, και η Ειδική Επιτροπή για Διερεύνηση των Πρακτικών του Ισραήλ που Επηρεάζουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Πληθυσμών των Κατεχομένων Περιοχών.

Επιτροπές ειδικών που ιδρύονται σύμφωνα με ειδικές συμφωνίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων πραγματεύονται τα δικαιώματα που καθορίζονται από την εν λόγω ιδιαίτερη συμφωνία. Αυτές περιλαμβάνουν την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εγκαθιδρύθηκε από το Σύμφωνο για Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, την Επιτροπή για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, που ιδρύθηκε από τη Διεθνή Συνθήκη για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων Ολων των Τύπων και την Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων Ολων των Τύπων κατά των Γυναικών. Επιπρόσθετα η Επιτροπή για τα Οικονομικά Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα ιδρύθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο για να πραγματεύεται την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Η Συνθήκη ενάντια στα Βασανιστήρια και σε Αλλη Σκληρή, Απάνθρωπη και Εξευτελιστική Μεταχείριση ή Τιμωρία προβλέπει την εγκαθίδρυση Επιτροπής ενάντια στα Βασανιστήρια.

Τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα Έθνη για τη γενοκτονία;

Η γενοκτονία έχει ορισθεί από τα Ηνωμένα Εθνη ως η εκτέλεση πράξεων με σκοπό την καταστροφή ενός έθνους, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Από τα πρώτα του χρόνια ο Οργανισμός πήρε ισχυρή θέση ενάντια στο έγκλημα αυτό.

Η λέξη genocide (γενοκτονία) που προέρχεται από τη Λατινική λέξη genus, που σημαίνει "γένος" και τη λέξη caedere, που σημαίνει "σκοτώνω", είναι συγκριτικά νέα ονομασία για μια πρακτική η οποία προκάλεσε μεγάλες απώλειες στην ανθρωπότητα σε όλες τις περιόδους της ιστορίας. Η δημόσια κατακραυγή γι'αυτό το έγκλημα, που διεπράχθη από τους Ναζί κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προκάλεσε παγκόσμια δραστηριοποίηση για την αποτροπή του. Ενα από τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση, το 1946, ήταν, ως εκ τούτου, το ζήτημα της αποτροπής και της τιμωρίας της γενοκτονίας. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο εκείνου του χρόνου, η Συνέλευση επιβεβαίωσε ότι η γενοκτονία ήταν έγκλημα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο κόσμος καταδικάζει. αυτοί που ήταν ένοχοι γι'αυτό, όποιοι και να ήταν, και για οποιαδήποτε αιτία και αν το εξετέλεσαν, ήταν τιμωρητέοι.

Το 1948, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε τη Σύμβαση της Αποτροπής και της Τιμωρίας για το Εγκλημα της Γενοκτονίας. Η Σύμβαση που τέθηκε σε ισχύ το 1951, κήρυξε την γενοκτονία ως έγκλημα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είτε εκτελείται εν καιρώ πολέμου είτε εν καιρώ ειρήνης. Αυτή η Σύμβαση επικυρώθηκε από, ή προσχώρησαν σ'αυτή περίπου 100 χώρες.Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group