Stov Agvoumevo Patera

To the Missing Father

Pou' sai patera storgike, pou eivai n thavn sou,
zeis, agvoumevos, pou brisketai n pvon sou?
mnv agiasmeva xwmata to swma sou skepazouv,
n orvea tou ouravou to swma sou sparazoun?

O pveuma voero, fwvn, mavtepse tnv alntheia,
dwse mas eva orismo, kame gia mas to thauma,
pes mas gia tov patera mas kai fervoume sou tama.

Av eiv' vekros kapou bathia thammevos,
agia vavai ta xwmata pou eivai skepasmevos.

Se kampous, s'agrious krnmvous kai se partheva dasn
fervoume vekroloulouda giati s' exoume xasei.
To teleutaio mas fili, to stevagmo, tov povo,
voera sou ta prosferoume gia sebasmo mas movo.