[Κύρια Ιστοσελίδα][Αγνοούμενοι][Χρυσόμηλα][Έθιμα/ Παραδόσεις][Χλωρίδα Αγ. Αμβροσίου][Κυρηνειώτικες Ιστοσελίδες]

AΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

ΑΓΡΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

A - K      Λ - Ω

Κρίνος του γιαλού ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ Κυκλάμινο


Αναθρήκα


Αρκοκολόκασον


Αρκοσιερινιά


Αρκομιτσικόριον


Αροάμνα


Ασπρομαζουλιά


Αβρόσσιηλλα


Αντρουκλιά


Αντζουλόβατος


Βουρτουλιτζιά


Βοσκός


Βυζιά της κάττας


Βλούιν


Γαουράγκαθθον


Γρουμπίν


Δάκρυα της Παναγίας


Καλάδρωπος


Καππαρκά


Καφκαρούα


Κήρταμα


Κυκλάμινο


Κούκος


Κούκος


Κρίνος του γιαλού


Ζουλατζιά


Λουβιδκιά


Λουβιδκιά

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους: Χαράλαμπο Χριστοδούλου, Θωμά Κυριάκου, και Γεώργιο Χατζηκυριάκου για την παραχώρηση των φωτογραφιών.

[Κύρια Ιστοσελίδα][Αγνοούμενοι][Χρυσόμηλα][Έθιμα/ Παραδόσεις][Χλωρίδα Αγ. Αμβροσίου][Κυρηνειώτικες Ιστοσελίδες]


Οι σελίδες φιλοξενούνται στο Δίκτιο Κύπρος - Κατεχόμενη Κύπρος.
Για προβλήματα, ή ερωτήσεις σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με την Διαμάντω Ευθυμίου, ή τον Ευθύμιο Ευθυμίου
Για τεχνικά προβλήματα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου
Τελευταία ενημέρωση:  19-05-2004 12:48:43 -0700 Ώρα Ειρηνικού Ωκεανού