[ Κύρια Ιστοσελίδα Αγ. Αμβροσίου ]

AΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

ΑΓΡΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

A - K      Λ - Ω

Κυκλάμινο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ Κρίνος του γιαλού


Μαζίν


Μανητάριν Βυζατζιήτης


Μανητάριν της Αναθρήκας


Μανητάριν Κότσιηνον
Κοτσιηνομανήταρο


Μάραθος


Ματσικόριδα


Μέλισσα της Λαπήθου


Μέλισσα


Μέλισσα


Μέλισσα


Μέλισσα της Λαπήθου


Μοσφηλιά


Μερσινιά


Μερσινιά


Μηλιάκος


Ξύλον τ' αφέντη


Πικραγγουρκά


Πιρίλλα σιταρένη


Σκαρόχορτον


Στερατζιά


Τραανίδι

 


Τερατσιά

 


Φτύμμαν του λαού

 


Φκιά του λαού

 


Χαμομήλι

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους: Χαράλαμπο Χριστοδούλου, Θωμά Κυριάκου, και Γεώργιο Χατζηκυριάκου για την παραχώρηση των φωτογραφιών.

[ Κύρια Ιστοσελίδα Αγ. Αμβροσίου ]


Οι σελίδες φιλοξενούνται στο Δίκτιο Κύπρος - Κατεχόμενη Κύπρος.
Για προβλήματα, ή ερωτήσεις σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με την Διαμάντω Ευθυμίου, ή τον Ευθύμιο Ευθυμίου
Για τεχνικά προβλήματα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου
Τελευταία ενημέρωση:  19-05-2004 12:48:22 -0700 Ώρα Ειρηνικού Ωκεανού