Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Cyprus Research Centre

Up
Πρώτη Σειρά Εκδόσεων
Δεύτερη Σειρά Εκδόσεων
Τρίτη Σειρά Εκδόσεων
Επετηρίς
Επετηρίς
Τέταρτη Σειρά Εκδόσεων
Πέμπτη Σειρά Εκδόσεων
Προγράμματα
Kανονισμοί
Εκδόσεις 1998
Εκδόσεις 1999
Κατάλογος Εκδόσεων

Πέμπτη Σειρά Εκδόσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
PUBLICATIONS OF THE SOCIAL RESEARCH CENTRE

Τίτλος - Title Στοιχεία - Details

Τιμή - Price

1. Κ. Markides, E. Nikita, E. Rangou, Lysi, Social Change in a Cypriot Village, Nicosia 1978. 17 x 24, pp. xiv + 219 6
2. M. Attalides, Social Change and Urbanization in Cyprus, A Study of Nicosia, Nicosia 1981. 17 x 24, pp. xiii + 211 6
3. E.I. Demetriades, The Process of Industrialisation in Cyprus, Nicosia 1984. 17 x 24, pp. xii + 327 8
4. Ε. Ν. Ράγκου, ΄Οψεις Κοινωνικής Μεταβολής, Λευκωσία 1983. 17 x 24, σελ. 129 6
5. Ch. Tsardanides, The Politics of the EEC - Cyprus Association Agreement 1972 - 1982, Nicosia 1988. 17 x 24, pp. xxii + 397 + app .VII 10

 

Back ] Up ] Next ]